ÚSPORY ENERGIE – FVE S/BEZ AKUMULACE

Alokace 0,5 mld. Kč, možnost navýšení až na 2 mld. Kč Termín podání žádostí LEDEN – SRPEN 2020


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

  • Žadatelem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů

VÝŠE DOTACE:

  • Dotace dle velikosti podniku – až 80%
  • Dotace je poskytována ve výši 2 mil. Kč – 50 mil. Kč

MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU:

  • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku (bateriové články)

TYPOVÉ PROJEKTY:

  • Dojírny a chlazení mléka, sušárny chmele, posklizňovky, chov drůbeže, chov prasat

PODMÍNKY:          

  • do sítě lze dodat max. 30% vyrobené energie
  • jedno místo realizace (jedno odběrové místo)
  • na stejném pozemku nesmí být objekt k bydlení, bytový nebo rodinný dům
  • nelze pro rodinné, bytové domy ani veřejné budovy
  • doba udržitelnosti po dobu 3 let (u velkých podniků 5 let) od data ukončení projektu

DALŠÍ POSTUP:

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho investičního záměru.

FVE_úspory-energie