O nás

DOTin je poradenská firma s působností na celém území České republiky. Naše služby jsou zaměřeny především na poskytování dotačního poradenství a dále na ekonomické a provozní poradenství pro zemědělské podniky. V oblasti dotací z evropských i národních fondů spolupracujeme také s obcemi a s podnikateli např. v lesnictví či rybářství.

 

DOTin je druhým největším poradenským subjektem v oblasti zemědělství v České republice.

 

 

Proč spolupracovat s námi?

  • férové ocenění našich služeb: platíte za úspěch a doprovod
  • komplexnost služeb: napíšeme žádost, zrealizujeme výběrové řízení a úspěšně proplatíme celý projekt (služby od A do Z)
  • máme reference úspěšných žadatelů
  • umíme celý projekt zkoordinovat: projektant, stavební úřad, vypisovatel dotace
  • dokážeme nabídnout a zajistit spolehlivé projektanty/rozpočtáře
  • přesně víme jak které body získat a co to obnáší (např. pracovní místa, nevyjmutí ze zemědělského půdního fondu nebo ekologie)
  • velká šance na úspěch – bodová strategie (% dotace atd.) před podáním žádosti znáte naše doporučení
  • naší motivací je, aby byl projekt úspěšný!
  • celorepubliková působnost

 

Máme náskok díky zkušenostem!

 

Spojte se s námi a sledujte jak rychle se dostanete k informacím, které jsou pro Vás důležité!

 

 

Marek Pavelec

vedení společnosti