Dotace pro zemědělce

V rámci dotačního poradenství se naše firma zabývá zejména dotacemi pro zemědělské podnikatele, žadatele z řad rybářských organizací, obce a samozřejmě i všechny ostatní podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Významnou přidanou hodnotou našich služeb je fakt, že jsme k dispozici při administraci celého dotačního procesu od plánování investice přes řízení projektu a vyplacení dotace včetně poradenství ve lhůtě vázanosti.

 

 

 

 

12. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Více informací

12. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Dvanácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Příjem žádostí: od 15. 6. 2021

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatel je zemědělský podnikatel
• žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 000 000 Kč
• podpora je podmíněna kladným zhodnocením efektivnosti projektu
VÝŠE DOTACE
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• možnost navýšení o 5 % pro mladé začínající zemědělce
• možnost navýšení o 5 % pro zemědělce hospodařící v ekologickém režimu
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• jaká je plánovaná výše projektu?
• máte podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby více jak 50 %?
• podnikáte v méně příznivých oblastech ANC?
• hospodaříte v ekologickém režimu?
• bude projekt zaměřen na živočišnou výrobu nebo pěstování citlivých komodit (brambory, ovoce, zelenina, chmel, vinná réva)?
• zpracováváte vlastní zemědělské produkty?
MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• stavby a technologie v živočišné výrobě (výstavba/rekonstrukce stájí, skladů pro krmiva a steliva, pořízení technologií pro živočišnou výrobu i pro pastevní odchov, jímky, hnojiště, technologie dojení – dojírny i robotické dojení)
• stavby a technologie v rostlinné výrobě (výstavba/rekonstrukce staveb pro
skladování a sklizeň produktů RV včetně technologií – pouze pro citlivé komodity
• nákup strojů do ŽV (krmné vozy, nakladače, pícninářské stroje, cisterny…)
• nákup strojů do RV k citlivým komoditám (sazeče, separátory kamene, mulčovače, postřikovače, třídící linky, rozmetadla, sklízeče, cisterny, autopiloti, úzkorozchodné traktory)
• nákup nádrže na srážkovou vodu vč. okapových svodů
DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde.


 

12. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020

Více informací

12. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021.

Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/ministerstvo-zemedelstvi-pripravuje-12.html

Miliarda korun pro projekty 10.kola PRV

Více informací

Miliarda korun pro projekty 10.kola PRV

Ministr zemědělství: Dostane se na další žadatele z 10. kola PRV. Cílem je podpořit citlivé komodity.

Bližší informace v tiskové zprávě MZE: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1608120438027.pdf

11. kolo PRV – DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE

Více informací

11. kolo PRV – DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel, který dosáhl věku 18 let a zároveň není starší 40 let
 • žadatel není v evidenci zemědělského podnikatele evidován déle než dva roky
 • žadatel dosáhl minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji doplní

Výše dotace:

 • dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč ve třech splátkách (50 % po schválení podnikatelského záměru, 45 % po uplynutí druhého roku realizace, 5 % po splnění podnikatelského plánu)

Základní otázky:

 • jaká je velikost obce v místě realizace a současně v místě sídla nebo trvalého bydliště žadatele?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • zpracováváte nebo máte v plánu zpracovávat vlastní zemědělské produkty?
 • bude podnikatelský plán realizován v hospodářsky problémovém regionu?
 • jste schopen v rámci projektu realizovat výdaje nad rámec 45 tis. EUR?
 • převzal jste nebo máte možnost převzít podíl zemědělské půdy nebo VDJ od osoby starší 55 let?
 • hospodaříte v oblastech ANC nebo v oblastech ohrožených suchem?
 • dojde realizací projektu k navýšení obhospodařované půdy nebo počtu chovaných VDJ o 40 %?

Možné výdaje projektu:

 • zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu i rostlinnou výrobu
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (max. 45 % výdajů projektu)
 • nákup zemědělských nemovitostí (max. 45 % výdajů projektu)
 • nákup hospodářských zvířat
 • nákup sadby a osiva (max. 10 % výdajů projektu)
 • nákup hnojiv, krmiv a prostředků na ochranu rostlin (max. 10 % výdajů projektu)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

Více informací v přiloženém letáku zde.

11. kolo PRV – DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Více informací

11. kolo PRV – DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu 200 tis. Kč a max. 10 mil. Kč

Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • je Vaše adresa shodná nebo v sousedním katastru jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?
 • bude součástí projektu hromadné stravovací zařízení?

Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na malokapacitní či ubytovací zařízení
 • turistická infrastruktura, hřiště, bazén, jízdárna, koupaliště, hipostanice, fitness
 • úprava povrchů pro parkování, doprovodná zeleň, oplocení atd.
 • nákup nábytku a výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti do částky odpovídající 10 % výdajů

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

Více informací v přiloženém letáku zde.

11. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH...

Více informací

11. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
 • žadatel vykazuje 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům, nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu minimálně 200 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná nebo je v sousedním katastru, jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?

 Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na obnovu, či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
 • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení/rozvoj nezemědělské činnosti
 • nákup nemovitosti (maximálně 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 • stavební výdaje a pořízení technologií na výrobu tvarovaných biopaliv

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

Více informací v přiloženém letáku zde.

11. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020

Více informací

11. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 11.kolo příjmu žádostí v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin. Žádosti budou přijímány zejména na zahájení činnosti mladých zemědělců, na opatření rozvíjející diverzifikaci zemědělských podniků a na podporu agroturistiky.

Pokud budete mít zájem o další informace, neváhejte se obrátit na naše dotační poradce dle vašeho regionu!

Monitoring prodloužen

Více informací

Monitoring prodloužen

Z důvodů posunu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019, dochází k posunu termínu pro nejzazší podání Monitorovacích zpráv za rok 2019 na 18.9.2020.

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1594711740345.pdf

Evidence skutečných majitelů

Více informací

Evidence skutečných majitelů

Žadatel musí být nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí, tj. do 4.8.2020 zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích. Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje
§ 118b zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Bližší info naleznete i v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 

 

Pokud nebude tato skutečnost splněna, Vaše žádost bude ukončena.

Změna doručování písemností v rámci Portálu farmá...

Více informací

Změna doručování písemností v rámci Portálu farmáře

Od 1.7.2020 nastala změna pro zasílání informací ze SZIF – týká se to i projektů v rámci Programu rozvoje venkova. Nyní budou veškeré informace – žádosti o doplnění (chybníky), výzvy k podpisu Dohod a podobné, chodit výhradně do Vašich datových schránek. Datem doručení je den skutečného doručení datovou schránkou. Změna se týká právnických osob a u fyzických osob v případě, že tuto datovou schránku mají zřízenou.

Prosíme tedy o Vaši součinnost v zaslání těchto informací.

10. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Více informací

10. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Desáté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 14. 7. – 4. 8. 2020

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatel je zemědělský podnikatel
• žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 000 000 Kč
• podpora je podmíněna kladným zhodnocením efektivnosti projektu
VÝŠE DOTACE
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• možnost navýšení o 5 % pro mladé začínající zemědělce
• možnost navýšení o 5 % pro ekologické podnikatele
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• jaká je plánovaná výše projektu?
• máte podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby více než 50 %?
• hospodaříte v ekologickém režimu?
• bude projekt zaměřen na živočišnou výrobu (prasata, drůbež, ovce a kozy) nebo pěstování citlivých komodit (ovoce, zelenina, brambory, réva vinná, chmel)?
• zpracováváte vlastní zemědělské produkty?
MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• stavby a technologie v živočišné výrobě (výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor, skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva, pořízení technologií pro živočišnou výrobu prasat, drůbeže, ovcí a koz)
• stavby a technologie pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (čištění, balení třídění atd.)
• výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů, vinic a chmelnic
• protikroupové a protidešťové systémy do chmelnic a sadů
• výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně technologií
• nádrže na zadržování srážkových vod (min. 6 000 l), retenční nádrže
• nákup speciálních zemědělských strojů
DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde.

10. kolo PRV – DOTACE PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Více informací

10. kolo PRV – DOTACE PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Desáté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 14.7. – 4. 8. 2020

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatelem je mikro, malý, střední nebo velký podnik, který splňuje definici:
• zemědělského podnikatele a současně má více než 45 % příjmů z prvovýroby
• výrobce potravin/krmiv
• ke dni podání žádosti o dotaci není potřeba povolení stavebního úřadu
VÝŠE DOTACE
• dotace až 50 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• velikost projektu minimálně 100 tisíc Kč a maximálně 75 milionů Kč
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• jaká je plánovaná výše projektu?
• zpracováváte mléko, maso, ovoce, zeleninu, krmiva?
• jste držitelem certifikátu KLASA, Cechovní norma, Regionální potravina a další?
• realizujete investice v objektu ve Vašem vlastnictví?
MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• pořízení strojů, nástrojů, technologií pro zpracování zemědělských produktů (např. kutry, udírny, hnětače)
• výstavba, modernizace, rekonstrukce budov vč. skladů (např. prodejny, jatka, zpracovny)
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (např.
detektory kovů, váhy, analyzátory, UV filtry)
• výstavba, rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní prostředky
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde.