PF 2020

Přijměte naše strážné anděly za své a zůstaňte v jejich blízkosti po celý rok 2020!


Naslouchejte a nebojte se vyslovovat svá největší přání, protože ten, kdo si nic nepřeje, nic také nedostane.
 

Nechť jdete cestou, na které bude Vaše píle i odhodlání oceněno spravedlivou odměnou a nejste sužováni starostmi o zajištění hmotných potřeb.
 

Přejeme Vám pevné zdraví, srdce naplněné láskou i pocitem sounáležitosti a ať se nikdy necítíte osamělí.
 

Procházejte všemi životními zkouškami s moudrostí, empatií a dobrými nápady.
 

A buďte šťastni a vnášejte štěstí i do života druhých!
 

V roce 2019 jsme společně prostřednictvím uskupení OK HOLDING přispěli částkou 568 900 Kč těm, kterým se momentálně štěstí nedostává. Děkujeme!

 

https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/ok-holding-pf-2020.jpg