13. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

13. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ


Třinácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 5. – 26. 10. 2021

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
• žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům, nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha


VÝŠE DOTACE
• dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
• velikost projektu minimálně 200 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč
• podpora je nově poskytována v režimu de minimis


ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• jaká je plánovaná výše projektu?
• budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
• je Vaše sídlo/adresa shodná nebo je v sousedním katastru, jako místo realizace?
• hospodaříte v ekologickém režimu?
• bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?


MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• stavební výdaje na obnovu, či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
• úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
• nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení/rozvoj nezemědělské činnosti
• nákup nemovitosti (maximálně 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
• stavební výdaje a pořízení technologií na výrobu tvarovaných biopaliv


DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde