Změna doručování písemností v rámci Portálu farmáře

Od 1.7.2020 nastala změna pro zasílání informací ze SZIF – týká se to i projektů v rámci Programu rozvoje venkova. Nyní budou veškeré informace – žádosti o doplnění (chybníky), výzvy k podpisu Dohod a podobné, chodit výhradně do Vašich datových schránek. Datem doručení je den skutečného doručení datovou schránkou. Změna se týká právnických osob a u fyzických osob v případě, že tuto datovou schránku mají zřízenou.

Prosíme tedy o Vaši součinnost v zaslání těchto informací.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst