Ministerstvo opět podpoří mladé farmáře

DOTin vám pomůže zpracovat žádost o dotaci

• Podpora je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

• Výše dotace cca 1 100 000 Kč, max. však 40 000 € dle kurzu.

Doporučujeme Vám kontaktovat nás co nejdříve.

Termín podání žádostí o dotaci je červen 2012.

 

[issuu viewMode=singlePage width=420 height=594 backgroundColor=%23222222 documentId=120409213407-a9b500cc8c2445c190713081df7c5537 name=16.kolo_mladi_zemedelci username=dotin.cz tag=dotace unit=px id=d178752b-b010-80a7-d98c-f9470739fe9c v=2]

• Je Vám mezi 18-40 lety a rádi byste začali podnikat v zemědělství?

• Pokud ano, nabízí se využití dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci PRV.

„Podpora začínajících zemědělců je jednou z priorit resortu. Podle statistiky jsou nyní dvě třetiny zemědělců v Evropě starší 50 let a jejich průměrný věk se stále zvyšuje. Tento celoevropský problém se samozřejmě projevuje i u nás, a proto je nezbytné mladé zemědělce přilákat a podpořit, tedy investovat do naší zemědělské budoucnosti. Letos mladým farmářům v 16. kole příjmu žádostí nabídneme přibližně 150 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Ministerstvo zemědělství v rámci opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ dosud rozdělilo již celkem 1,4 miliardy korun mezi téměř 1300 žadatelů. V loňském roce tak byly peníze přidělené pro tento program zcela vyčerpány, Ministerstvo však pro letošek získalo finanční prostředky, aby tato prioritní akce mohla pokračovat. Stalo se tak díky vývoji kurzu české koruny a eura v uplynulých měsících a také ušetřením zdrojů původně určených na podporu podnikatelských plánů, které však nebyly dokončeny.
„Mladí farmáři potřebují zejména pro rozjezd podnikání využít všechny finanční možnosti. O naše opatření tak mají velký zájem, o čemž svědčí fakt, že v roce 2011 využili veškeré připravené finanční prostředky. Proto jsme i pro letošek hledali zdroje, aby tato důležitá forma podpory mladých začínajících hospodářů mohla pokračovat. Jsem rád, že se to podařilo,“ dodal ministr.
Podporu začínajícím zemědělcům vyplácí MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Peníze na dotace pocházejí ze 75 % ze zdrojů Evropské unie a z 25 % z českého státního rozpočtu.

x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst