Rozvojový strategický dokument obce

NEJVYŠŠÍ ČAS ZADAT ZPRACOVÁNÍ!!!

Tento dokument musí mít obec zpracovaný a schválený zastupitelstvem, pokud chce žádat dotace z MMR!!!

Nabízíme zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce za velmi krátkou dobu v požadovaném rozsahu, podle závazné osnovy.


Zpracování podle budoucích představ obce.

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

Rozvíjejte jedinečnost Vaší obce.

Kontaktujte tým poradců DOTin s.r.o.

Ing. Šárka Kosová
Tel.: 774 505 805
E-mail: kosova@dotin.cz


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst