Stavební úpravy komunikací v obci Podmokly

Výše investice

3 646 747

Místo

Podmokly

Realizace

1.1.2014 - 30.6.2015

Jedná se o částečně stávající místní komunikaci a částečně nové zpevnění vozovky, které budou opatřeny živičným povrchem. Řešené místní komunikace byly ve špatném a nevyhovujícím stavu, jak po technické tak i po stránce bezpečnosti. Jejich stav byl neúnosný nejen pro auta, ale také pro maminky s dětmi a kočárky, pro seniory a pro další občany či návštěvníky obce Podmokly.

Modernizace místních komunikací III. třídy je naprostou nutností jak pro dostupnost, tak i bezpečnost a oblužnost řešené lokality. Obec Podmokly se rozhodla realizovat modernizaci místních komunikací ve dvouch lokalitách, které jsou pro obec nejvíce potřebné.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst