Obnova kulturního dědictví v obci Pracejovice

Výše investice

11 103 997,- Kč

Místo

Pracejovice

Realizace

1.1.2013 - 30.4.2014

Projekt řeší kompletní rekonstrukci multifunkčního objektu – Spolkového domu Rudolfa Berana. Jedná se o „Multifunkční objekt – Spolkový dům Rudolfa Berana“ postavený v roce 1920, věnovaný občanům obce Pracejovice, který bude sloužit kulturním, sportovním a společenským aktivitám v obci. Realizace projektu plní záměr obce, a to zachovat využití památné stavby Rudolfa Berana a zároveň účelně zvelebit místní kulturní památku a zkrášlit střed obce. Dalším cílem je zvýšení kvality života v obci v návaznosti na využití prostor objektu.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst