MODERNIZACE FARMY PRO SKOT – AREÁL KŘEČ

Výše investice

12 621 199,- Kč

Místo

Křeč

Realizace

7.4.2015- 15.6.2015

Smyslem řešení je zlepšení pohody zvířat při ustájení, zvýšení ekonomiky provozu, produktivity práce a její zkulturnění a v neposlední řadě minimalizace nepříznivého vlivu na životní prostředí a doplnění kapacity skladování chlévské mrvy.

Konkrétní cíle projektu:

  • technologické vybavení nové stáje pro 322 ks (SO 01a)
  • technologii jímky 565m3 (SO 01b)
  • výstavba hnojiště 4020m3 (SO 01c)
  • technologie paralerní dojírny 2×10 stání (SO 04 – základní verze dojírny + měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita)

x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst