Zpracování provozního řádu

Podle zákona č.201/2012

Bude končit platnost Vašeho „PZZSZP“ (Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe)?

Podle nového zákona o ovzduší č. 201/2012 je povinnost pro všechny chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5t mít zpracovaný Provozní řád.

Náš tým poradců zajistí jeho zpracování a schválení na příslušném krajském pracovišti.

Pro více informací se na nás obrat’te, férové ceny a plný servis je u nás samozřejmostí.

Víše uvedený dokument souvisí s vypsanou dotací na:

DOTACE NA SNIŽOVÁNÍ EMISÍ AMONIAKU.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=2A5083 showflipbtn=true autoflip=true autofliptime=6000 documentid=130328214047-0a7fe15d1c5e42399097b1c4bf90e068 docname=zakon_ovzdusi username=dotin.cz loadinginfotext=Z%C3%A1kon%20o%20ovzdu%C5%A1%C3%AD%20%C4%8D.%20201%2F2012 showhtmllink=true width=420 height=617 unit=px]


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst