Proč spolupracovat s námi?

  • Férové ocenění našich služeb: platíte za úspěch a doprovod

  • Komplexnost služeb: napíšeme žádost, zrealizujeme výběrové řízení a úspěšně proplatíme celý projekt (služby od A do Z)

  • Máme reference úspěšných žadatelů

  • Umíme celý projekt zkoordinovat: projektant, stavební úřad, vypisovatel dotace

  • Dokážeme nabídnout a zajistit spolehlivé projektanty / rozpočtáře

  • Přesně víme jak které body získat a co to obnáší (např. pracovní místa, nevyjmutí ze zemědělského půdního fondu nebo ekologie)

  • Velká šance na úspěch – bodová strategie (% dotace atd.) před podáním žádosti znáte naše doporučení

  • Naší motivací je, aby byl projekt úspěšný !

  • Celorepubliková působnost


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst