Evidence skutečných majitelů

Žadatel musí být nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí, tj. do 4.8.2020 zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích. Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Bližší info naleznete i v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pokud nebude tato skutečnost splněna, Vaše žádost bude ukončena.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst