Dotace

Jsme rádi, že se aktivně zajímáte o možnosti čerpání dotací. My v DOTin víme, že úspěšné získání dotací závisí na oboustranné komunikaci, pochopení a nalezení cílového koridoru při výběru nejlepší podpory. 

 

Zajímá vás, proč spolupracovat s námi?

  • férové ocenění našich služeb: platíte za úspěch a doprovod
  • komplexnost služeb: napíšeme žádost, zrealizujeme výběrové řízení a úspěšně proplatíme celý projekt (služby od A do Z)
  • máme reference úspěšných žadatelů
  • umíme celý projekt zkoordinovat: projektant, stavební úřad, vypisovatel dotace
  • dokážeme nabídnout a zajistit spolehlivé projektanty / rozpočtáře
  • přesně víme jak které body získat a co to obnáší (např. pracovní místa, nevyjmutí ze zemědělského půdního fondu nebo ekologie)
  • velká šance na úspěch – bodová strategie (% dotace atd.) před podáním žádosti znáte naše doporučení
  • naší motivací je, aby byl projekt úspěšný!
  • celorepubliková působnost