7. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Sedmé kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 9. – 30. 10. 2018

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

 • Žadatel je zemědělský podnikatel
 • Ke dni podání žádosti o dotaci má žadatel vydané odpovídající povolení stavebního úřadu
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 000 000 Kč
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením efektivnosti projektu

 VÝŠE DOTACE:

 • 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Možnost navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce
 • Možnost navýšení o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením

 ZÁKLADNÍ OTÁZKY:

 • Jaká je plánovaná výše projektu?
 • Máte podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby více jak 40 %?
 • Bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • Jste mladý zemědělec do 40 let či mladý začínající zemědělec?
 • Zaměstnáváte sociálně či zdravotně znevýhodněné zaměstnance nebo zaměstnance do 40 let?
 • Hospodaříte v ekologickém režimu?
 • Bude projekt zaměřen na živočišnou výrobu nebo pěstování citlivých komodit?
 • Zpracováváte vlastní zemědělské produkty?

 MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU:

 • Stavby a technologie v živočišné výrobě (výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor, skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva, pořízení technologií pro živočišnou výrobu)
 • Stavby a technologie v rostlinné výrobě (výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií)
 • Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • Nákup nemovitosti, maximálně však do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde: DOTin leták modernizace


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst