7. kolo PRV – DOTACE PRO POTRAVINÁŘE

Sedmé kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 9. – 30. 10. 2018

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

 • žadatelem je mikro, malý nebo střední podnik, který splňuje definici:

zemědělského podnikatele a současně má více než 45 % příjmů z prvovýroby nebo

výrobce potravin/krmiv nebo

výrobce potravin – pekaři, cukráři

 • ke dni podání žádosti o dotaci má žadatel vydané odpovídající povolení stavebního úřadu
 • žadatel musí splňovat podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 milion Kč

 VÝŠE DOTACE

 • dotace až 45 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • velikost projektu minimálně 100 tisíc Kč a maximálně 30 milionů Kč

ZÁKLADNÍ OTÁZKY

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • zpracováváte mléko, maso, ovoce, zeleninu, krmiva?
 • jste držitelem certifikátu KLASA, ABCERT AG a další?
 • realizujete investice v objektu ve Vašem vlastnictví?
 • jste mladý zemědělec do 40 let věku?
 • bude projekt realizován v hospodářsky problémových regionech?

MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU

 • pořízení strojů, nástrojů, technologií pro zpracování zemědělských produktů
 • výstavba, modernizace, rekonstrukce budov včetně skladů zpracovávané
  suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • výstavba, rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora,
  vybavení prodejen, dopravní prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde: DOTin leták potravináři


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst