6. kolo PRV – DOTACE NA LESNICKOU INFRASTRUKTURU

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • žadateli mohou být držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí, a kteří v předmětném lese hospodaří
 • žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha
 • v rámci jednoho LHC nebo zařizovacího obvodu lze realizovat pouze jeden úsek lesní cesty (o délce max. 5 km, s jedním začátkem a jedním koncem, bez větvení nebo dělení)
 • před podáním žádosti je nutné mít odpovídající povolení stavebního úřadu
 • na projekt musí být vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, v některých případech je nutné dodat vyjádření ÚHÚL

Výše dotace:

 • dotace ve výši 80 % způsobilých výdajů na projekt
 • velikost projektu 10 tis. Kč a max. 8 mil. Kč

Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budete v rámci projektu rekonstruovat stávající lesní cestu nebo půjde o novostavbu?
 • jaký je názor ÚHÚL na Váš záměr? Nebude překročena výstavbou optimální hustota lesních cest?

Možné výdaje projektu:

 • investice do výstavby a rekonstrukce lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a nezbytných investic
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
 • nákup pozemku maximálně do 10 % způsobilých výdajů (při splnění stanovených podmínek)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde: DOTin letak A4 04 Lesni cesty


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst