6. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu 200 tis. Kč a max. 10 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná, nebo v sousedním katastru jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?
 • bude projekt zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv?

 Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na obnovu či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
 • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení/rozvoj nezemědělské činnosti
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti (max. 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 • stavební výdaje a pořízení technologií na výrobu tvarovaných biopaliv

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde: DOTin letak A4 02 Diverzifikace


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst