6. kolo PRV – DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
 • obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Výše dotace:

 • dotace 50 % způsobilých výdajů
 • velikost projektu 10 tis. Kč a max. 5 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou předmětem projektu stavební výdaje? Máte vyřízené stavební povolení či
 • jiné řízení stavebního úřadu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná nebo je v sousedním katastru jako místo realizace?
 • je předmětem Vašeho projektu investice do strojního vybavení pilnic nebo
 • manipulačního skladu a zároveň investice do zařízení pro sušení nebo
 • impregnování masivního dřeva?

Způsobilé výdaje:

 • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva
 • mokré sklady dříví, zpevněné a odvodněné plochy se systémem pro skrápění dříví vodou
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde: DOTin letak A4 03 Drevozpracujici


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst