5. kolo PRV – DOTACE pro zemědělské podniky

Páté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 10. – 30. 10. 2017

Plánujete novou výstavbu nebo obnovu staveb v rostlinné či živočišné výrobě? Pokud ANO můžete žádat o dotaci na stavební práce a dodávky. Podporován je také nákup vybraných strojů a technologií.

Výše dotace:

 • 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce
 • navýšení o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením („LFA oblasti“)

Kritéria přijatelnosti:

 • zemědělský podnikatel zapsán v EZP
 • způsobilé výdaje od 100 000 Kč do 150 000 000 Kč
 • u projektů vyžadující stavební povolení vydané ke dni podání žádosti

Způsobilé výdaje:

 • stavby a technologie v živočišné výrobě
 • stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • nákup strojů přispívající ke snižování NH3 do ovzduší
 • do 1 000 000 Kč způsobilých výdajů a 150 ha obhospodařované plochy lze žádat na jakýkoli běžný zemědělský stroj
 • nad 1 000 000 Kč způsobilých výdajů lze žádat na speciální stroje v živočišné výrobě bez podmínky stavby

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst