4. kolo PRV – Dotace pro začínající zemědělce

Čtvrté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín příjmu žádostí: 4. – 24. 4.2017

Základní otázky:
  • Je Vaše adresa shodná nebo v sousedním katastru, jako místo realizace?
  • Budete hospodařit v ekologickém režimu? Pro získání preferenčních bodů je potřeba ke dni podání být min. v přechodném období.
  • Budou předmětem projektu stavební výdaje? Pokud ano, ve výši nad 250 tis. Kč, nebo 500 tis. Kč? Je potřeba mít stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu nejpozději do podání žádosti o dotaci.
  • Máte záměr realizovat nějaké výdaje na zpracování vlastní produkce? (např. prodej sýrů, automat na mléko, prodej vajec atd.)
  • Jste schopen v rámci projektu 45 tis. EUR (cca 1,25 mil. Kč) realizovat výdaje nad rámec dotace o 300, 600 nebo 900 tis. Kč?
  • Uvažujete převzít od zemědělského podnikatele staršího 55 let min. jeho 25% podíl zemědělské půdy, nebo VDJ?
  • Máte min. 75 % plochy v LPIS ke dni podání žádosti v LFA oblasti?
  • Bude předmětem projektu pěstování ovoce, zeleniny, brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, LAKR nebo živočišná výroba?
  • Dojde realizací projektu k navýšení obhospodařované plochy v LPIS nebo počtu VDJ min. o 25 %?

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací na přiloženém letáku zde: DOTin letak_Zacinajici zemedelci


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst