4. kolo PRV – Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Čtvrté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín příjmu žádostí: 4. – 24. 4.2017

Základní otázky:
  • Jak velká je plánovaná výše projektu?
  • Budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
  • Budou předmětem projektu stavební výdaje? Pokud ano, v jaké výši a dojde k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu? Máte vyřízené stavební povolení či jiné řízení stavebního úřadu?
  • Dojde k založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které dříve nebyly v provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny?
  • Bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací na přiloženém letáku zde: DOTin letak_Diverzifikace


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst