16. kolo příjmu žádostí z PRV

Aktuální pravidla publikovány

Zahájení příjmu žádostí: 27.6.2012
Poslední možnost podání žádosti: 3.7.2012
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon: 222 871 620

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 mil. Kč na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich rozvoje.

Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 16. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.  Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3. 7. 2012.

V poslední den končí příjem žádostí na RO SZIF dle jednotné doby pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova uvedené v příslušných Pravidlech. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 3. 7. 2012  musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin.

V rámci 16. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Projekty budou administrovány podle aktuální Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. platné od 27. 03. 2012.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření Alokace
I.3.2 150 mil.Kč
III.1.2 565 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 16. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 16. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 15. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst