11. kolo PRV – DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel, který dosáhl věku 18 let a zároveň není starší 40 let
 • žadatel není v evidenci zemědělského podnikatele evidován déle než dva roky
 • žadatel dosáhl minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji doplní

Výše dotace:

 • dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč ve třech splátkách (50 % po schválení podnikatelského záměru, 45 % po uplynutí druhého roku realizace, 5 % po splnění podnikatelského plánu)

Základní otázky:

 • jaká je velikost obce v místě realizace a současně v místě sídla nebo trvalého bydliště žadatele?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • zpracováváte nebo máte v plánu zpracovávat vlastní zemědělské produkty?
 • bude podnikatelský plán realizován v hospodářsky problémovém regionu?
 • jste schopen v rámci projektu realizovat výdaje nad rámec 45 tis. EUR?
 • převzal jste nebo máte možnost převzít podíl zemědělské půdy nebo VDJ od osoby starší 55 let?
 • hospodaříte v oblastech ANC nebo v oblastech ohrožených suchem?
 • dojde realizací projektu k navýšení obhospodařované půdy nebo počtu chovaných VDJ o 40 %?

Možné výdaje projektu:

 • zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu i rostlinnou výrobu
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (max. 45 % výdajů projektu)
 • nákup zemědělských nemovitostí (max. 45 % výdajů projektu)
 • nákup hospodářských zvířat
 • nákup sadby a osiva (max. 10 % výdajů projektu)
 • nákup hnojiv, krmiv a prostředků na ochranu rostlin (max. 10 % výdajů projektu)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst