11. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
 • žadatel vykazuje 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům, nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu minimálně 200 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná nebo je v sousedním katastru, jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?

 Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na obnovu, či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
 • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení/rozvoj nezemědělské činnosti
 • nákup nemovitosti (maximálně 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 • stavební výdaje a pořízení technologií na výrobu tvarovaných biopaliv

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst