11. kolo PRV – DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Jedenácté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 6. – 27. 10. 2020

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu 200 tis. Kč a max. 10 mil. Kč

Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • je Vaše adresa shodná nebo v sousedním katastru jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?
 • bude součástí projektu hromadné stravovací zařízení?

Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na malokapacitní či ubytovací zařízení
 • turistická infrastruktura, hřiště, bazén, jízdárna, koupaliště, hipostanice, fitness
 • úprava povrchů pro parkování, doprovodná zeleň, oplocení atd.
 • nákup nábytku a výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti do částky odpovídající 10 % výdajů

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst