10. kolo PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Desáté kolo Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 14. 7. – 4. 8. 2020

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatel je zemědělský podnikatel
• žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 000 000 Kč
• podpora je podmíněna kladným zhodnocením efektivnosti projektu
VÝŠE DOTACE
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• možnost navýšení o 5 % pro mladé začínající zemědělce
• možnost navýšení o 5 % pro ekologické podnikatele
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• jaká je plánovaná výše projektu?
• máte podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby více než 50 %?
• hospodaříte v ekologickém režimu?
• bude projekt zaměřen na živočišnou výrobu (prasata, drůbež, ovce a kozy) nebo pěstování citlivých komodit (ovoce, zelenina, brambory, réva vinná, chmel)?
• zpracováváte vlastní zemědělské produkty?
MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• stavby a technologie v živočišné výrobě (výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor, skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva, pořízení technologií pro živočišnou výrobu prasat, drůbeže, ovcí a koz)
• stavby a technologie pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (čištění, balení třídění atd.)
• výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů, vinic a chmelnic
• protikroupové a protidešťové systémy do chmelnic a sadů
• výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně technologií
• nádrže na zadržování srážkových vod (min. 6 000 l), retenční nádrže
• nákup speciálních zemědělských strojů
DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst