ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA V

Termín podání žádostí do konce DUBNA 2020, alokace 4 mld. Kč

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• nákup nových strojů, technologií, které jsou energeticky úspornější (např. nakladače, manipulátory, VZV, bagry, posklizňové technologie, automatické krmné systémy ad.)
• stavební výdaje související se snižováním energetické náročnosti budov nebo instalací OZE pro vlastní spotřebu podniku

TYPOVÉ PROJEKTY
• výměna manipulační techniky, např. LIAZ ŠT 180 N, UN 0XX, STALOWA WOLA a jiné zastaralé techniky (např. manipulátorů) za čelní kolový nakladač/manipulátor/UNC
• výměna technologie krmení – výměna traktoru s krmným vozem
• výměna technologií pro posklizňové zpracování – sušičky, čističky a dopravní cesty (ideální pro výměnu tzv. strážovské technologie sušení)
• OZE pro vlastní spotřebu v podniku – solární panely
• zateplení administrativních a provozních budov (např. dílny) včetně výměny topného zdroje

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

LETÁK ve formátu PDF


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst